Heilbrigðisstofnanir

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 er kveðið á um grunnskipulag heilbrigðisþjónustu á Íslandi og  skiptingu landsins heilbrigðisumdæmi.

Í lögum um heilbrigðisþjónustu er áhersla lögð á að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og eftirlit með henni. Einnig er lögð áhersla á að almenn heilbrigðisþjónusta sé veitt í heimabyggð og að heilsugæslan sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Þrátt fyrir skiptingu landsins í heilbrigðisumdæmi skulu sjúklingar „jafnan eiga rétt á að leita til þeirrar heilsugæslustöðvar eða heilbrigðisstofnunar sem þeir eiga auðveldast með að ná til hverju sinni“.

Heilbrigðisstofnanir sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í hverju umdæmi eiga skv. lögunum að hafa með sér samstarf um skipulag heilbrigðisþjónustu á viðkomandi svæði og skal í hverju heilbrigðisumdæmi starfrækt heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir.

Á heilbrigðisstofnunum sem veita bæði almenna sjúkrahúsþjónustu og heilsugæsluþjónustu skal starfsemi samtvinnuð og starfsmenn ráðnir til að sinna báðum þáttum eftir því sem við á.

Sérhæfð heilbrigðisþjónusta er veitt á Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri, sérhæfðum heilbrigðisstofnunum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús og Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús og sérhæft sjúkrahús.

Á Hornafirði er í gildi þjónustusamningur um rekstur heilbrigðisþjónustu milli Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Sjúkratrygginga Íslands. Stofnunin tilheyrir Heilbrigðisstofnun Suðurlands en er rekin sjálfstætt. 

Á heimasíðu Velferðarráðuneytisins má sjá ýmsar upplýsingar um heilbrigðisþjónustu um allt land. Þar má meðal annars skoða lykiltölur um heilbrigðisþjónustu .